29/11/17

Nye regler for tomannsboliger

Ny eierseksjonslov fra 1/1-18

Eierseksjonsloven har vært under revidering - og ny lov trer i kraft fra 1/1-2018. Her vil det blant annet komme endringer for tomannsboliger. Begge eiere i en tomannsbolig kan nå kreve seksjonering der dette ikke allerede er på plass, og den ene kan også kreve tvangssalg av den andre seksjonen hvis det er vesentlige mislighold. 

Vi vil legge ut mer informasjon når loven foreligger. 

LES FLERE SAKER