27/8/19

Gustav Sædberg

Vi gir deg en huskeliste

Høsten er foran oss - og for de som har hytte ved sjøen er det for noen snart tiden for å planlegge lukking av eiendommen. Det er viktig at man gjør en grunndig jobb hvis man skal lukke stedet sitt for sesongen. I 2018 ble det utbetalt over 900 millioner i forsikringsutbetalinger til norske hytteeiere på grunn av skader. Tallet er fra Finans Norge og disse tallene er økende. Man bør forsøke å forebygge skader ved å ta noen forhåndsregler: 

* har du innlagt vann ? Husk å tømme rør, tanker og vannpumpe for vann - og stengt hovedstoppekran. Rens også sluker og hell frostvæske i alle avløp. Deretter må du åpne alle kraner inne i hytten slik at rørene inne i hytta tømmes for vann.

* trekk ut kontakter på elektrisk utstyr. Lyn forårsaker mange skader.

* la innedører og skap stå åpne for å unngå mugg og råte

* ha på noe varme slik at man hindrer frost i rør

* sjekk at alt brannutstyr fungerer

* trekk for gardiner for å hindre innsyn og at man unngår solbleking av møbler

* sett på vinduslemmer hvis du har dette

* rens alle takrenner og takrennenedløp

* sett inn alle ute- og hagemøbler da slikt kan blåse bort

* evt. dekk til pipen hvis man ikke har pipehatt

* ta inn/opp båter - og fjern tauverk og dobber på brygger

* ta med deg verdisaker

* sjekk at alle dører og vinduer er lukket og låst

* har du en god nabo - spør om dere kan passe på hyttene til hverandre hvis man er i området

LES FLERE SAKER