7/1/19

Oppgjørsveteran slutter etter 44 år

Vi takker han for en utmerket jobb

Fredag 4. januar 2019 feiret vi vår kjære kontorsjef Alf Spaun - som går over i pensjonistenes rekker. Alf startet i vårt firma 5. januar for 44 år siden og har jobbet i firmaet i 40 år (han var ute i 4 år i et annet firma). Alf har vært en trofast og meget viktig medarbeider i vårt firma i alle disse år - og vi feiret han sammen med alle ansatte, ektefeller og mange inviterte gjester.

LES FLERE SAKER