25/8/18

Hva vet du om fremtidsfullmakter ?

Vi kan gi deg mer informasjon

Visste du at man kan lage en fremtidsfullmakt ?

En fremtidsfullmakt kan minne litt om et testament og kan omfatte økonomiske forhold, personlige forhold eller begge deler. I en slik fullmakt kan du bestemme hvem som skal ta være på deg hvis du ikke lenger klarer det selv. Man kan av ulike årsaker ha behov for å få hjelp, dette kan være ved alvorlige sykdommer eller sinnslidelser. Tidligere var det vanlig praksis at man fikk oppnevnt en verge av fylkesmannen. En slik prosess kan ta lang tid.

Ved en fremtidsfullmak får man kontroll på hvem du selv ønsker tar vare på deg. Du kan selv bestemme frem som er fullmektig og hvilke forhold denne fullmektige skal forvalte for deg.

Det er formkrav til hvordan en slik fullmakt skal se ut og bestemmelser om hvordan denne trer i kraft.

Ta gjerne kontakt med oss i Meglerhuset Sædberg om dette - så skal vi rettlede deg til noen som kan bistå deg med å få laget en slik fremtidsfullmakt.

LES FLERE SAKER