30/11/17

Fortsatt boplikt

Boplikten beholdes i Lillesand

Det har vært en mangeårig debatt i Lillesand om man skal beholde boplikten eller ikke. Onsdag 18. oktober 2017 vedtok bystyret i Lillesand med 18 mot 9 stemmer at man skal beholde boplikten som den er idag. Dette betyr at øyene i Lillesand - utenom Justøya - fremdeles ikke har boplikt.

LES FLERE SAKER